xatirə

xatirə
ə. 1) yada düşən şey; 2) xatirdə qalmış şey; yaddaş; 3) yadigar

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • xatirə — is. 1. İnsanın yadında, hafizəsində qoruyub saxladığı hər hansı bir hadisə, iş və s. , keçmişdə olmuş hər hansı bir hadisəni, işi və s. ni xatırladan şey. Kənd həyatında təbiətin o zəngin və geniş qucağında nə qədər canlı lövhələr, unudulmaz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatir — is. <ər.> 1. İnsanın keçmişdə olmuş bir şeyi yadda saxlama qabiliyyəti; yaddaş, zehin. O əhvalat indi də xatirimdədir. – Xatirində varmı boranlı çağlar? Bürümüşdü bizi zalım qaçaqlar. M. Müş.. Xatirə düşmək (gəlmək) – yada düşmək, hafizədə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatir — ə. 1) fikir, zehin, ağıl; 2) könül, qəlb, ürək; 3) hiss, duyğu; 4) hörmət; 5) kef …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • rəncidəxatir — sif. və zərf <fars. rəncidə və ər. qəlb, xatir, hal> İncik, incimiş, küskün, küsmüş. Belə şübhəli və bir az da rəncidəxatir xan durub darvazadan çıxdı. Ç.. Lakin müvəkkil rəncidəhal gedirdi. B. Bayramov. Rəncidəqəlb (rəncidəxatir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şikəstəxatir — sif. <fars. şikəstə və ər. xatir> klas. Qəlbi sınmış, ürəyi sınmış, qəlbiqırıq, incik. Sənsiz mən idim şikəstəxatir; Yüz şükr, sənə yetişdim axir. F …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəncidəxatir — f. və ə. bax: rəncidəqəlb …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şikəstəxatir — f. və ə. qəlbi sınıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şuridəxatir — f. və ə. halı pərişan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sünuh — ə. xatirə gəlmə, xəyaldan keçmə; xəyala (xatirə) gələn şey …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xəvatir — ə. «xatirə» c. xatirələr …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”